دانلود دوره آموزشی AWS Security Operations: Securing Access to Object Storage

AWS Security Operations: Securing Access to Object Storage یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که چطور از سرویسهای امنیت AWS استفاده کنید بویژه زمانی که می خواهید سرویس های ذخیره سازی و استوریج S3 storage و یا CloudFront را درون AWS Cloud پیاده سازی و یا به زبان دیگر Deploy نمایید.

دانلود دوره آموزشی AWS Security Operations: Securing Core AWS Infrastructure Services

AWS Security Operations: Securing Core AWS Infrastructure Services یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که با مشاهده این دوره ایمن سازی زیر ساخت میزبانی شده بوسیله Amazon Web Services را خواهید آموخت. تمامی مطالب با زبانی ساده و در حین انجام پروژه های عملی آموزش داده می شود.

دانلود دوره آموزشی Windows 10 Configuring (70-697): Manage Apps

Windows 10 Configuring (70-697): Manage Apps یکی از دوره های آموزشی موسسه Pluralsight است که تکنیک های مربوط به پشتیبانی و مدیریت برنامه های نصب شده روی ویندوز ۱۰ در یک سازمان را آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Windows 10 Configuring (70-697): Plan and Implement Microsoft Intune

Windows 10 Configuring (70-697): Plan and Implement Microsoft Intune یکی از دوره های آموزشی موسسه Pluralsight است که پیکربندی و راه اندازی Microsoft Intune را در یک سازمان برای پشتیبانی از کلاینت های ویندوز۱۰ آموزش می دهد.