دانلود فیلم آموزشی SharePoint Tips and Tricks

SharePoint Tips and Tricks یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که در آن Mark Abdelnour راهنمایی ها و فوت وفن های جدید مربوط به شیرپوینت را در اختیارتان قرار می دهد.

دانلود فیلم آموزشی SharePoint 2013 for Site Champions and Power Users

SharePoint 2013 for Site Champions and Power Users یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که نحوه ایجاد و اکسپورت کردن کتابخانه ها، مدیریت مجوزها، کار با صفحات وب و ایجاد دیدگاه در SharePoint 2013 را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی SharePoint 2010 for Site Champions and Power Users

SharePoint 2010 for Site Champions and Power Users یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که نحوه ایجاد و صدور کتابخانه ها، مدیریت مجوز ها، کار با صفحات وب و ایجاد دیدگاه در SharePoint 2010 را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Managing Documents with SharePoint 2010

Managing Documents with SharePoint 2010 یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که نحوه مدیریت موثر اسناد را با استفاده از SharePoint 2010 آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Managing Documents with SharePoint 2013

فیلم آموزشی Managing Documents with SharePoint 2013 به شما اصول پایه ای ذخیره سازی و ویرایش اسناد مختلف در SharePoint را آموزش می دهد.