Feature Toggles, Package Management and Versioning in Microsoft TFS and VSTS 2017 یکی از دوره های آموزشی شرکت PluralSight می باشد که شما یاد می گیرید چگونه می توانید تحویل مداوم را به منظور ساپورت تیم development of operations DevOps خود در هنگام ساخت و اجرای نرم افزار در بخش تولید انجام دهید. Marcel de Vries در […]

دانلود دوره آموزشی PluralSight – Continuous Delivery and DevOps with TFS and Visual Studio 2018, Managing Builds Continuous Delivery and DevOps with TFS and Visual Studio 2018, Managing Builds یکی از دوره های آموزشی شرکت PluralSight است که نحوه پیاده سازی تحویل مداوم را برای پشتیبانی از تیم توسعه خود جهت ساخت و اجرای تولیدات […]

دانلود دوره آموزشی Building a Continuous Delivery Pipeline with TFS and Visual Studio 2015

Building a Continuous Delivery Pipeline with TFS and Visual Studio 2015 یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورال سایت است که نحوه به کار بردن مفاهیم تحویل مداوم را به صورت عملی با استفاده از نرم افزار ویژوال استودیو ۲۰۱۵، TFS/VSTS، داکر و… به شما آموزش می دهد.