IT Security Careers and Certifications: First Steps یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد امنیت اطلاعات بحث می کند. در واقع در این دوره آموزشی یاد می گیرید چگونه یک حرفه موفق در امنیت اطلاعات راه اندازی کنید و آن را توسعه دهید. Marc Menninger در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: […]

IT Security: A Brief History یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد برخی رویدادهای کلیدی در تاریخچه  امنیت IT و هم چنین درک اینکه چگونه اینترنت برای اولین بار در راه اندازی ARPANET و TCP/IP توسعه یافت، بحث می کند. Marc Menninger در این دوره آموزشی درباره قوانین کلیدی ایالت متحده آمریکا […]

دانلود دوره آموزشی Performing a Technical Security Audit and Assessment

Performing a Technical Security Audit and Assessment یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه توسعه یک متدولوژی آزمون اثبات شده برای بررسی تکنیکی امنیت شبکه را به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی IT Security Career Paths and Certifications

IT Security Career Paths and Certifications یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه راه اندازی و توسعه یک کار موفق در زمینه امنیت اطلاعات را بررسی می کند.