InfraWorks: Bridge Design یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد ابزارهای قدرتمند Autodesk InfraWorks برای طراحی سه بعدی بحث می کند. Lynda Sharkey در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آماده سازی یک جاده برای طراحی پارامتر یک پل، اصلاح یک پل در InfraWorks، طراحی پل برای یک جاده پیجیده، طراحی و مدل سازی […]

دانلود دوره آموزشی Lynda InfraWorks: Drainage Design InfraWorks: Drainage Design یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از نرم افزار Autodesk InfraWorks را برای طراحی و مدل سازی حوضچه ها، مجرای آبی زیر جاده ها و شبکه سیستم زهکشی به مهندسان شهرسازی و عمران آموزش می دهد. Lynda Sharkey در این […]

InfraWorks 360: Enhancing and Optimizing Roads یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه طراحی جاده ها را با استفاده از نرم افزار InfraWorks 360 به برنامه ریزان حمل و نقل و مهندسین شهری آموزش می دهد. Lynda Sharkey در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: کار با طراحی جاده ها؛ ایجاد و […]