دانلود دوره آموزشی ۲ AWS Administration Solutions

AWS Administration Solutions یکی از دوره های آموزشی Packt Publishing است که نحوه ایجاد، خودکار سازی و مدیریت محیط ابر مبتنی بر AWS را به طور کامل به شما آموزش می دهد.