دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Cisco Edge Network Design for CCDA DESGN (200-310)

دانلود دوره ی آموزشی Cisco Edge Network Design for CCDA DESGN (200-310) یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که با مشاهده این دوره مهارت های معماری و طراحی شبکه ها را یاد می گیرید. هم مهارت های فنی را به شما آموزش میدهد و هم آنچه برای شرکت و موفقیت در آزمون بین المللی Cisco CCDA 200-310 به آن نیاز دارید.

دانلود فیلم آموزشی Introduction to Cisco Network Design for CCDA DESGN (200-310)

Introduction to Cisco Network Design for CCDA DESGN (200-310) اولین قسمت از سری آموزش های موضوعات مهم سیسکو در Pluralsight می باشد که مهندسی طراحی شبکه را پوشش می دهد.