دانلود دوره آموزشی F#: Automated Testing for Developers

F#: Automated Testing for Developers یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از تکنیک های مختلف برای نوشتن آزمون خودکار کد ها با استفاده از زبان برنامه نویسی F# به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی What’s New in Visual Studio 2017 for F# For Developers

What’s New in Visual Studio 2017 for F# For Developers یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که ویژگی ها و ابزارهای جدید اضافه شده در نسخه ۲۰۱۷ نرم افزار ویژوال استودیو و F# 4.1 را معرفی کرده و نحوه استفاده از آن ها را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Develop Financial Applications in F#

Develop Financial Applications in F# یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که زبان برنامه نویسی F# را به همراه ساخت یک برنامه کاربردی مالی با استفاده از این زبان را به شما آموزش می دهد.