After Effects Guru: Time-Lapse 3D Motion and Compositing یکی از دوره های آموزشی Lynda.com است که نحوه اعمال جلوه های سه بعدی و ترکیبی روی موشن های سه بعدی برای گرفتن تصاویر متعدد پشت سرهم (Time-lapse) بهتر با استفاده از نرم افزار After Effects را به شما آموزش می دهد. Keith Kiska در این دوره […]