دانلود دوره آموزشی Penetration Testing with Linux Tools

Penetration Testing with Linux Tools یکی از دوره های آموزشی شرکت CBT Nuggets است که دو آموزش بک ترک و کالی لینوکس را به شما ارائه می دهد و نحوه استفاده از آن ها را برای دستیابی به مجموعه وسیعی از ابزارهای مربوط به امنیت از پورت اسکنر گرفته تا ممیزی امنیت را آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CBT Nuggets EC Council Certified Ethical Hacker v9.0

دوره آموزشی CBT Nuggets EC Council Certified Ethical Hacker v9.0 ابزارها و تکنیک های مورد نیاز هک کردن قانونی برای برقراری امنیت در شبکه خود را به طور کامل آموزش می دهد و شما را برای آزمون EC-Council آماده می کند.