دانلود کتاب O’Reilly Concurrency in Go Concurrency in Go یکی از کتاب های آموزشی شرکت O’Reilly است که شامل تمرینات و الگوهایی برای اعمال همزمانی در سیستم با استفاده از زبان برنامه نویسی Go می باشد. Katherine Cox-Buday در این کتاب، موضوعاتی از جمله: تفاوت های کلیدی بین سیستم های موازی و همزمان؛ هماهنگ سازی […]