دانلود دوره آموزشی Patent Bar Practice Exam, AIA Law, Covers Dec 2016 Changes

Patent Bar Practice Exam, AIA Law, Covers Dec 2016 Changes یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که موضوعات و مواد آزمون وکالت در قسمت دفاع از حقوق ثبت اختراع را به طور کامل و با فرمت پرسش و پاسخ به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Contracts Rule Statements for Bar Exam and Law School Exam

Contracts Rule Statements for Bar Exam and Law School Exam یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که تمامی قوانین مربوط به عقد قراردادهای مختلف را آموزش داده و شما را برای آزمون دانشگاه حقوق آماده می کند.

دانلود دوره آموزشی California Bar Exam Changes, How to Prepare and Pass CBX

California Bar Exam Changes, How to Prepare and Pass CBX یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که تغییراتی را که از جولای ۲۰۱۷ در آزمون CBX انجام می گیرد به طور کامل آموزش می دهد و شما را برای این آزمون آماده می کند.