Building Natural Language Applications with TensorFlow یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که به آموزش ساخت برنامه های کاربردی زبان طبیعی با TensorFlow می پردازد. آیا می خواهید ماشین شما تجزیه و تحلیل ، درک و تولید گفتار انسانی را انجام دهد؟ آیا می خواهید chatbot ایجاد کنید؟ NLP قدم بعدی برای برطرف کردن […]