دانلود فیلم آموزشی LYNDA HTML5 Projects: Creating an Advanced Responsive Presentation – آموزش طراحی با HTML5

Lynda HTML5 Projects: Creating an Advanced Responsive Presentation از جدیدترین آموزش های لیندا که به آموزش ساخت وبسایت های واکنش گرا با استفاده از HTML 5 می پردازد و قابلیت های کلیدی این زبان را آموزش می دهد.