دانلود دوره آموزشی Cross-platform SQL Server Management for Developers Using VS Code

Cross-platform SQL Server Management for Developers Using VS Code یکی از دوره های آموزشی شرکت Pluralsight.com است که ویژوال استودیو یک IDE با منبع باز و متقابل است که به شما امکان تقریبا هر زبان را می دهد. یاد بگیرید چگونه از extensions mssql برای VS Code استفاده کنید تا تقریبا هر پایگاه داده SQL Server را بر روی هر پلتفرم مدیریت کنید بدون اینکه IDE توسعه خود را ترک کنید.

دانلود فیلم آموزشی Entity Framework in the Enterprise

Entity Framework in the Enterprise نحوه کارکرد این چارچوب را در معماری نرم افزار نشان می دهد. و نمونه ها و الگوهای پیشرفته ای را برای ترکیب کردن این چارچوب با معماری سطح سازمانی نشان می دهد.