Advanced C++ Programming یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNOW می باشد که به بررسی یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی یعنی C++ می پردازد. این زبان در سال های اخیر به منظور ارتقای ویژگی هایی نظیر generics، R-value references و traits پیشزفت های بسیاری داشته است. با این دوره آموزشی پیشرفته از Julian Templeman مهارت ها و سطح […]

Mastering Scala یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNOW می باشد که به آموزش زبان برنامه نویسی عمومی Scala می پردازد. این زبان از برنامه نویسی کاربردی، برنامه نویسی شی گرا و یک نوع سیستم استاتیک قوی پشتیبانی می کند. از آنجا که Scala در ماشین مجازی جاوا اجرا می شود، می تواند با یکپارچگی با […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Constexpr, Traits, and Static Assertions in C++ WintellectNow Constexpr, Traits, and Static Assertions in C++ یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که سه افزونه جدید برای ساخت قالب را معرفی کرده و نحوه استفاده صحیح از آن ها را به شما آموزش می دهد. Julian Templeman در این دوره […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow C++ Templates C++ Templates یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که هر چیزی را که باید درباره قالب های C++ و نحوه استفاده از آن در کدنویسی های خود بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد. Julian Templeman در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: قالب های […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow C++ Generics C++ Generics یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که هر چیزی را که باید درباره Generic ها در زبان برنامه نویسی C++ و کتابخانه های استاندارد آن بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد. Julian Templeman در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: برنامه نویسی […]