Ebook Quality Assurance یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه اطمینان از کیفیت کتاب های الکترونیکی در دستگاه های مختلف را به شما آموزش می دهد. تضمین کیفیت یکی از مهمترین گام های ایجاد کتاب های الکترونیکی محسوب می شود که متأسفانه خیلی ها از آن غافل هستند. Joshua Tallent در این […]