Business Intelligence for Consultants یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد هوش تجاری (BI) و راهکارهایی کلیدی در کسب و کار بحث می کند. به کمک این آموزش می توانید توانایی استفاده از داده های کمی و کیفی را به دست آورید و اطلاعات مورد نیاز در هنگام تصمیم گیری برای […]