CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: The Basics یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید در مورد نحوه دریافت گواهینامه معتبر و بسیار مهم Cloud+ (CV0-002) بدانید، به شما آموزش می دهد. Joseph Holbrook در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: پیش نیاز های آزمون؛ مراحل ثبت نام آزمون […]

دانلود دوره آموزشی Lynda CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: 1 Configuration and Deployment CompTIA Cloud+ (CV0-002) Cert Prep: 1 Configuration and Deployment یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که موضوعات اصلی آزمون CompTIA Cloud+ را به طور کامل آموزش داده و شما را برای قبولی در این آزمون آماده می کند. Joseph Holbrook […]

Amazon Web Services: Analysis یکی از دوره های آموزشی Lynda.com است که نحوه مدیریت و تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم با استفاده از AWS را به شما آموزش می دهد. Joseph Holbrook در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تنگناهای عملکردی AWS؛ نظارت روی نمونه های EC2 با CloudWatch؛ نظارت روی تنگناهای ذخیره سازی EBS؛ […]