Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy می باشد که به شما نحوه استفاده از NumPy، Pandas، Seaborn، Matplotlib، Plotly، Scikit-Learn، Machine Learning، Tensorflow و … را آموزش می دهد. Jose Portilla در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: استفاده از پایتون برای علوم داده و یادگیری ماشین، اجرای الگوریتم های یادگیری ماشین، استفاده از Pandas برای تجزیه […]

دانلود دوره آموزشی Spark and Python for Big Data with PySpark

Spark and Python for Big Data with PySpark یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy.com است که در این دوره ی آموزشی یاد می گیرید که چطور از اسپارک به همراه پایتون استفاده کنید. بویژه مبحث Streaming ، یادگیری ماشینی ، Spark 2.0 ، PySpark و کار بر روی Big Data با هر دوی پایتون و اسپارک را به شما یاد میدهد.

دانلود دوره آموزشی Python for Data Structures, Algorithms, and Interviews

Python for Data Structures, Algorithms, and Interviews یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که زبان برنامه نویسی پایتون و استفاده از آن را برای ساختاردهی به اطلاعات، الگوریتم ها و ایجاد یک رزومه کاری عالی را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Learning Python for Data Analysis and Visualization

Learning Python for Data Analysis and Visualization یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که زبان برنامه نویسی پایتون و استفاده از آن را برای تجزیه و تحلیل، تصویرسازی و نمایش داده ها و اطلاعات به شما نشان می دهد.