دانلود ویدیوی آموزشی TutsPlus Compare Ruby Search Engines

TutsPlus Compare Ruby Search Engines نحوه به کار بردن و ترکیب کردن جستجو را در برنامه های وب به شما آموزش می دهد.

دانلود ویدیوی آموزشی TutsPlus Choose a Ruby Template Engine: ERB vs. Haml

TutsPlus Choose a Ruby Template Engine: ERB vs. Haml با مقایسه دو زبان Haml و ERB نقاط قوت و نقاط ضعف هر کدام را بررسی می کند تا بتوانید با توجه به نیاز خود از بین این دو بهترین انتخاب را داشته باشید.

دانلود ویدیوی آموزشی Tutsplus Build a Bookmark Manager With Rails and Vue

Tutsplus Build a Bookmark Manager With Rails and Vue نحوه ساخت یک مدیریت بوک مارک سفارشی را در Ruby on Rails آموزش می دهد.