Introduction to AWS DeepLens یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که ضمن معرفی AWS DeepLens، نحوه استفاده از آن را همراه با انجام پروژه به شما آموزش می دهد. Jonathan Fernandes در این دوره آموزشی به شما کمک می کند تا با این ابزار جدید که اولین دوربین ویدئویی مبتنی بر یادگیری عمیق […]

AWS Machine Learning by Example یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com می باشد که یادگیری ماشین با استفاده از خدمات Amazon Web Services یا به اختصار AWS را مورد بررسی قرار می دهد. Jonathan Fernandes در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آشنایی با کارهای یادگیری ماشین های رایج، آموزش چگونگی برخورد با هر یک از آنها به […]

pandas Essential Training یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از ابزارها و کتابخانه Pandas در زبان برنامه نویسی پایتون را برای تجزیه و تحلیل داده ها و ساختاردهی آن ها به شما آموزش می دهد. Jonathan Fernandes در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: کار با plot ها؛ ایندکس کردن […]