دانلود دوره آموزشی iOS App Development: Design Patterns for Mobile Architecture

iOS App Development: Design Patterns for Mobile Architecture یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مدل های مختلف معماری و الگوهای طراحی مورد استفاده در ساده سازی اپلیکیشن ها و برنامه های سازمانی را جهت افزایش قابلیت گسترش پذیری آن ها به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Android App Development: Design Patterns for Mobile Architecture

Android App Development: Design Patterns for Mobile Architecture یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت پیچیدگی های یک برنامه و ساده سازی اپلیکیشن ها را با اعمال الگوهای طراحی معماری به کد اصلی موبایل خود به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Xcode Developer Tools in iOS

Xcode Developer Tools in iOS یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه پیدا کردن باگ و اشکال زدایی مسائل رایج در کدنویسی را با استفاده از ابزارهای توسعه دهنده Xcode به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Core Data for iOS and macOS Enterprise Developers

Core Data for iOS and macOS Enterprise Developers یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که با مرور موارد اساسی، بررسی انواع مختلف معماری مدل های داده و مسائل و مشکلات ناشی از گوناگونی مدل ها، نحوه استفاده از Core Data 2016 را برای ساده سازی این مدل ها، به شما آموزش می دهد.