Fusion 360: Revolve and Sweep یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد Revolve و Sweep ابزارهایی در Fusion 360 بحث می کند. این ابزارها مهندسان، طراحان محصول و طراحان صنعتی را قادر می سازد تا بتوانند اشکال پیچیده ای ایجاد کنند که بدون کمک از این ابزار ساخت آنها مشکل است. Jomarc Baquiran در […]

Fusion 360: Product Rendering Techniques یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از نرم افزار قدرتمند مدلسازی محصولات، یعنی Fusion 360 را برای رندرگیری مدل های خود به شما آموزش می دهد. Jomarc Baquiran در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: وارد کردن یک تصویر منبع؛ چرخش یک طرح؛ برجسته کردن […]

دانلود دوره آموزشی Lynda Migrating from AutoCAD to Fusion 360 Migrating from AutoCAD to Fusion 360 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که ویژگی ها و قابلیت های مهم نرم افزار Fusion 360 را به طراحانی که می خواهند از نرم افزار AutoCad به Fusion 360 مهاجرت کنند، آموزش می دهد. Jomarc Baquiran […]