Writing a Great Resume یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد ایجاد یک رزومه کاری خوب بحث می کند. از آنجایی که هزاران رزومه کاری وجود دارد و فقط چندین راهنمایی در مورد چگونگی انجام یک رزومه خوب وجود دارد، می توانید به کمک این دوره آموزشی سه نوع رزومه رایج […]

Finding a Job یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که علاوه بر معرفی شغل های جدید، نحوه آماده شدن برای بازار این کار ها را به شما آموزش می دهد. Jolie Miller در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تعیین اهداف شکار شغل؛ نوشتن یک رزومه قانع کننده؛ توجه و تناسب رویکرد خود؛ […]