دانلود فیلم آموزشی Up and Running with Mac OS X Troubleshooting

Up and Running with Mac OS X Troubleshooting تمام مشکلاتی که ممکن است از لحظه بالا آمدن سیستم تا وقتی که میخواهد به یک شبکه متصل شود را بررسی میکند و توضیح میدهد که چگونه میتوانیم این مشکلات را به طور کامل رفع کنیم.