دانلود فیلم آموزشی Lynda Start Your Own Game Company with John Romero – آموزش موفقیت در بازی سازی با جان رومئو

Lynda Start Your Own Game Company with John Romero از جدیدترین آموزش های لیندا که به آموزش موفقیت در بازار بای سازی و بازای های رایانه ای توسط جان رومئو یکی ازبرترین طراحان بازی های رایانه می پردازد و نکات موفقیت و راهکار های موثر و حرفه را به شما می آموزد.