دانلود دوره آموزشی Modeling Work Schedules with Calendars in Microsoft Project

Modeling Work Schedules with Calendars in Microsoft Project یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدل سازی زمانبندی کار را با استفاده از تقویم نرم افزار Microsoft Project جهت مدیریت بهتر پروژه ها به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Working with Custom Fields and Formulas in Microsoft Project

Working with Custom Fields and Formulas in Microsoft Project یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه کار با فیلدهای سفارشی و فرمول ها را در نرم افزار Microsoft Project به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Microsoft Project Web Application 2013

Microsoft Project Web Application 2013 نحوه ایجاد پروژه ها در سطح سازمانی، تخصیص منابع، به روز رسانی وظایف و timesheet ها و تولید گزارش وضعیت را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Microsoft Project Server 2013 Administration

Microsoft Project Server 2013 Administration نحوه پیکربندی سرور پروژه ها را با توجه به نیاز سازمان خود از تنظیمات امنیتی گرفته تا سفارشی سازی ظاهر و نمای رابط، آموزش می دهد و راه های مدیریت این ابزار قوی برای مدیریت داده ها و وظایف، نمایش دیدگاه ها و … را نشان می دهد.