دانلود فیلم آموزشی Server Architecture for CompTIA Server (SK0-004)

Server Architecture for CompTIA Server (SK0-004) از دوره های آموزشی Pluralsight.com، موضوعات مربوط به معماری سرور را که دامنه ۱.۰ آزمون سرور CompTIA است، به طور کامل پوشش می دهد.