Server-side Development with NodeJS, Express and MongoDB یکی از دوره های آموزشی شرکت Coursera می باشد که در مورد مفاهیم طرف سرور بحث می کند. کل مسیر این دوره آموزشی در حیطه ی پلتفرم NodeJS پایه گذاری شده است. ابتدا مروری کلی در مورد پروتکل های وب یعنی HTTP و HTTPS داریم. Jogesh K. Muppala در این دوره آموزشی […]