Unreal Engine: Product Visualization یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda می باشد که بهترین شیوه ها و تکنیک های استفاده از موتور غیرواقعی را برای ایجاد و دستکاری تجسم در زمان واقعی بررسی می شود. تجسم محصولات قبل از ساخت این امکان را برای طراحی ، تکرار و فروش بدون هزینه و تعهد در ایجاد یک جسم […]

Unreal Game Mechanics: Creating a Directional Sprint یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره نحوه ساخت مکانیک های بازی مانند حرکت بازیکن در جهات مختلف بدانید، با استفاده از موتور بازی Unreal Engine 4 به شما آموزش می دهد. Joel Bradley در این دوره آموزشی، موضوعاتی از […]

Unreal Game Mechanics: Camera Walk Action یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره نحوه ساخت مکانیک های بازی مانند حرکت دوربین بدانید، با استفاده از موتور بازی Unreal Engine 4 به شما آموزش می دهد. Joel Bradley در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تنظیم و راه […]

دانلود دوره آموزشی Game Art: Model and UV Map a Low Poly Character

Game Art: Model and UV Map a Low Poly Character یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدلسازی و ایجاد نقشه UV یک کاراکتر پلی کم را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی ۳ds Max: Hard Surface Modeling

۳ds Max: Hard Surface Modeling یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه طراحی و ایجاد مدل هایی با سطح سخت مانند اسلحه، اتومبیل، هواپیما و… را با استفاده از ابزارهای نرم افزار ۳ds Max به شما آموزش می دهد.