دانلود دوره آموزشی PgMP® – Engaging Your Stakeholders

PgMP® – Engaging Your Stakeholders یکی از دوره های آموزشی شرکت Pluralsight.com است که روابط stakeholder قوی می تواند عامل تعیین کننده در موفقیت و شکست برنامه شما باشد. این دوره به شما می آموزد که چگونه با ذینفعان خود درگیر شوید، بنابراین می توانید اطمینان حاصل کنید که نتایجی را که انتظار می رود، ارائه کنید.

دانلود دوره آموزشی PgMP – Planning Your Program

PgMP – Planning Your Program یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که که چطور برنامه های خود ، شرکتتان ، زندگی تان و حتی سازمان های بزرگ را طرح ریزی کنید. مطالب را بر طبق مباحث آزمون بین المللی PgMP یاد می گیرید.

دانلود دوره آموزشی Product Owner Fundamentals – Plotting the Product Owner’s Career Path

Product Owner Fundamentals – Plotting the Product Owner’s Career Path یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه تخصص خود را در نقش مالک محصول به وجود بیاورید تا بتوانید سفر خود را به یک حرفه موفق به عنوان مالک محصول آغاز کنید.

دانلود دوره آموزشی Scrum Master Fundamentals – Growing Yourself and Your Team

Scrum Master Fundamentals – Growing Yourself and Your Team یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورال سایت است که تکنیک ها و استراتژی های لازم برای آماده سازی و رهبری تیم پروژه خود را به عنوان یک اسکرام مستر به شما آموزش می دهد.