دانلود دوره آموزشی Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution

۳۰ Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که مسائل قانونی و امنیتی زندگی مدرن امروز را با توجه به تکنولوژی ها و امکانات جدید به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد.