دانلود دوره آموزشی Jeff Weiner on Managing Compassionately

Jeff Weiner on Managing Compassionately یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مدیریت احساس شفقت و دلسوزی و منطق به کار بردن این احساسات را در محیط کار به عنوان مدیر و رهبر یک شرکت به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Jeff Weiner on Establishing a Culture and a Plan for Scaling

Jeff Weiner on Establishing a Culture and a Plan for Scaling یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه راه اندازی و مدیریت فرهنگ موثر و سالم در یک کسب و کار را به طور کامل به شما آموزش می دهد.