دانلود فیلم آموزشی Introduction to Transact-SQL

Introduction to Transact-SQL نحوه به کار گیری Transact-SQL برای رسیدگی به نیازهای یک کسب و کار واقعی و درک درست و دقیق از پایگاه داده SQL Server را آموزش می دهد.