Border Gateway Protocol (BGP) LiveLessons یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press است که هر چیزی را که باید درباره BGP بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد. Jeff Doyle در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: مبانی مفاهیم BGP و سیستم های خودمختار؛ ویژگی های BGP و فرایند تصمیم گیری؛ مقیاس […]