دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Getting Started: Microsoft Identity Server

دانلود دوره ی آموزشی Getting Started: Microsoft Identity Server یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، همانطور که میدانید Microsoft Identity Manager 2016 مهمترین تکنولوژی مایکروسافت برای مدیریت Identities یا همان هویت های موجود در Active Directory است. با مشاهده این دوره مبانی نصب و پیکربندی MIM 2016 را یاد گرفته و بر مدیریت و استفاده از این برنامه مسلط خواهید شد.