دانلود دوره آموزشی ASP.NET Core MVC Testing Fundamentals

ASP.NET Core MVC Testing Fundamentals یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، تست بخشی جدایی ناپذیر از تولید برنامه های وب مدرن است. با مشاهده این مجموعه آموزش با ابزارها و امکانات موجود برای تست برنامه های ASP.NET MVC Core آشنا شده و استفاده از آن ها را در پروژه های واقعی یاد می گیرید.

دانلود دوره آموزشی Azure Function Triggers Quick Start

Azure Function Triggers Quick Start یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، همانطور که میدانید در توابع یا Function های Azure می توانید شرایطی را مشخص نمایید که هر زمان آن شرایط بوجود آمد. Trigger ای اتفاق بیافتد و مجموعه ای از کارها را انجام دهد. ساخت ، ویرایش ، پیکربندی و اجرای انواع Trigger ها را یاد گرفته و تمرین خواهید کرد.

دانلود دوره آموزشی Working with Data and Schemas in Marten

Working with Data and Schemas in Marten یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورال سایت است که نحوه کار با داده ها و شِما ها و افزایش عملکرد کوئری ها را در نرم افزار Marten به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Testing C# Code in Production with Scientist.NET

Testing C# Code in Production with Scientist.NET یکی از دوره های آموزشی موسسه Pluralsight است که نحوه استفاده از Scientist.NET را برای آزمودن کدهای جدید نوشته شده در یک محصول نرم افزاری را قبل از استفاده از آن آموزش می دهد.