دانلود دوره آموزشی Lynda DevSecOps: Building a Secure Continuous Delivery Pipeline DevSecOps: Building a Secure Continuous Delivery Pipeline یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که روش ها و ابزارهایی را که می توانند به شما، به عنوان یک DevSecOps، در اجرای امنیت در سراسر خط لوله یکپارچه سازی مداوم و تحویل مداوم کمک […]

DevOps Foundations: Site Reliability Engineering یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مبانی مهندسی قابلیت اطمینان سایت (SRE)، مانند نحوه ارتباط آن با DevOps و یکپارچه سازی آن با کسب و کار خود را به شما آموزش می دهد. مهندسی قابلیت اطمینان سایت یا همان Site Reliability Engineering یکی از ضروری ترین کار […]

دانلود دوره آموزشی DevOps Foundations: Continuous Delivery/Continuous Integration

DevOps Foundations: Continuous Delivery/Continuous Integration یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم یکپارچه سازی مداوم و تحویل مداوم را آموزش داده و نحوه کارکرد آن ها را به صورت عملی به وسیله ساخت یک خط لوله به شما نشان می دهد.