دانلود فیلم آموزشی Flex 4.6 and AIR 3.0 New Features for Mobile Apps  – آموزش ساخت برنامه های ناتیو برای موبایل با استفاده از Flex SDK

Flex 4.6 and AIR 3.0 New Features for Mobile Apps  از جدید ترین آموزش های لیندا که به آموزش ساخت برنامه های ناتیو مبتنی بر فلش با استفاده از Flex SDK برای موبایل می پردازد

دانلود فیلم آموزشی AIR 2 with Flash and Flex Essential Training  – آموزش برنامه های ناتیو فلش با Adobe AIR 2

AIR 2 with Flash and Flex Essential Training از جدید ترین آموزش های لیندا که به آموزش برنامه نویسی برنامه های مبتنی بر فلش و به صورت ناتیو توسط نرم افزار Adobe AIR 2 می پردازد