دانلود دوره آموزشی Understanding Apache Flink

Understanding Apache Flink یکی از دوره های آموزشی موسسه PluralSight است که مهارت های اصلی مورد نیاز جهت توسعه اپلیکیشن ها با استفاده از جدیدترین ابزار پردازش Big Data یعنی Apache Flink را به شما آموزش می دهد.