Designing a Resume for Creatives یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه طراحی و ایجاد یک رزومه کاری یا تحصیلی قوی و جذاب را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Ina Saltz در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: سازماندهی تجارب خود و تأکید روی آن ها؛ انتخاب و مرتب […]

دانلود دوره آموزشی Learning Calligraphy

Learning Calligraphy یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه نوشتن به سبک italic با استفاده از قلم لبه پهن را به طور کامل به شما آموزش می دهد.