XAML in Xamarin.Forms یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد رابط کاربری برای اپلیکیشن های زامارین را با استفاده از XAML به شما آموزش می دهد. Helen Miller، Mark Taparauskas و Jesse Dietrichson در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ایجاد صفحات؛ افزودن کنترل ها؛ برنامه نویسی رفتارها؛ تغییر یک مقدار […]

Resources and Styles in Xamarin.Forms یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه تعریف منبع فونت و رنگ برای ثابت بودن آن ها در سراسر اپلیکیشن را با استفاده از Xamarin.Forms به شما آموزش می دهد. Helen Miller و Jesse Dietrichson در این دوره آموزشی، نحوه تعریف یک منبع هم در کد و […]

Introduction to the Xamarin Designer for iOS یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه طراحی رابط های کاربری رسپانسیو برای اپلیکیشن های iOS را با استفاده از Xamarin Designer به شما آموزش می دهد. Jesse Dietrichson و Helen Miller در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: استفاده از سیستم خودکار لی اوت […]

Introduction to Xamarin.iOS یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از Xamarin.iOS برای توسعه اپلیکیشن های نیتیو پلت فرم iOS با برنامه نویسی C# را به شما آموزش می دهد. Mark Smith، Jesse Dietrichson و Helen Miller در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله:  ایجاد یک پروژه جدید در ویژوال استودیو؛ […]

Introduction to Xamarin.Forms یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه برنامه نویسی با فریم ورک Xamarin.Forms را برای توسعه اپلیکیشن های نیتیو اندروید، iOS و ویندوز به شما آموزش می دهد. Mark Smith، Jesse Dietrichson و Helen Miller در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: معرفی Xamarin.Forms؛ فرایند توسعه اپلیکیشن در ویژوال […]