دانلود دوره آموزشی Intellezy Office 365 Teams Office 365 Teams یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که نحوه استفاده از نرم افزار Teams آفیس ۳۶۵ را برای نگهداری ارتباطات و فایل های خصوصی شرکتی به شما آموزش می دهد. Heather Walsh در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: ایجاد تیم و گروه در […]

دانلود دوره آموزشی Intellezy Office 365 Planner Office 365 Planner یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار Planner در آفیس ۳۶۵ را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Heather Walsh در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: ایجاد برنامه جدید و سازماندهی و تخصیص […]

دانلود دوره آموزشی Office 365 Delve Office 365 Delve یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که نحوه استفاده از برنامه Delve (دِلو) که اخیرا به آفیس ۳۶۵ اضافه شده را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Heather Walsh در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: مرور کامل برنامه Delve؛ موارد استفاده […]

دانلود دوره آموزشی Intellezy Office 365 Core Applications Office 365 Core Applications یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که نحوه کار با برنامه های آنلاین Word، PowerPoint و Excel را در آفیس ۳۶۵ به طور کامل به شما آموزش می دهد. Heather Walsh در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: باز و ویرایش […]

Office 365 Collaborating in Office 365 یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که نحوه استفاده از قابلیت همکاری نرم افزار Office 365 را برای کار به صورت آنلاین، آفلاین و با دیگران به صورت همزمان به شما آموزش می دهد. Heather Walsh در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ایجاد یک طرح یا […]