دانلود دوره آموزشی How To Win Friends and Influence People on Social Media

How To Win Friends and Influence People on Social Media یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه برقراری ارتباط با افراد مختلف و ایجاد روابط دوستانه با آن ها از طریق رسانه های اجتماعی و معرفی محصولات کسب و کار خود به آن ها را به شما آموزش می دهد.