دانلود دوره آموزشی VMware Horizon 7: Configure and Manage VMware Identity Manager

VMware Horizon 7: Configure and Manage VMware Identity Manager یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره ی آموزشی تنظیم و مدیریت و مرکزی سازی دسترسی ها را به کمک VMware Identity Manager یاد می گیرید. می دانید که VMware Identity Manager را می توان با دسکتاپ های VMware Horizon و برنامه های کاربردی وب ترکیب نمود.

دانلود دوره آموزشی VMware Horizon 7: Configure vRealize Operations Manager

VMware Horizon 7: Configure vRealize Operations Manager یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که نشان دهنده ی این است زمانیکه Horizon وارد عمل شد ، یکی از وظایف مهم شما نظارت و رصد عملکرد آن است. انجام این کار بوسیله vRealize Operations Manager به راحتی امکان پذیر است و با مشاهده این دوره ی آموزشی انجام این فرایند را به شکل حرفه ای یاد می گیرید.

دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی PluralSight VMware Horizon 7: Introduction

دانلود دوره ی آموزشی PluralSight VMware Horizon 7: Introduction یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این آموزش با نرم افزار VMware Horizon 7 آشنا شده و یاد می گیرید که از آن برای ساخت ، پیکربندی و ارائه Desktop مجازی استفاده کنید.

دانلود دوره آموزشی VMware Horizon 7: Install and Configure Horizon Server Components

VMware Horizon 7: Install and Configure Horizon Server Components یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که با مشاهده این دوره ی آموزشی بر نصب و پیکربندی اجزای VMware Horizon 7 آشنا شده و کاربرد آن ها را در عمل یاد می گیرید.

دانلود دوره آموزشی VMware Horizon 7: Configure and Manage App Volumes

VMware Horizon 7: Configure and Manage App Volumes یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، این روزها دیگر نصب مستقیم برنامه ها بر روی ماشین های مجازی بهترین راهکار نیست. در این دوره آموزشی یاد می گیرید که چطور VMware App Volume می توانید نرم افزارها را از سیستم های عامل جدا کند و بدین سان پروسه ارائه نرم افزارها ( Appliction Delivery ) را ساده سازی نماید.

دانلود دوره آموزشی Implementing Windows Server 2016 Hyper-V

Implementing Windows Server 2016 Hyper-V یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورال سایت است که تکنیک های ذخیره سازی، ایجاد شبکه و مدیریت ماشین های مجازی را در محیط هایپر- وی به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Pluralsight vSphere 6 Data Center: Upgrade a vSphere Deployment

vSphere 6 Data Center: Upgrade a vSphere Deployment یازدهمین دوره از مجموعه آموزشی VMware vSphere 6 موسسه پلورال سایت است که نحوه ارتقا دادن یک vSphere مستقر در شبکه را که یکی از اصلی ترین موضوعات آزمون VCP6-DCV می باشد، به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Pluralsight vSphere 6 Data Center: Configure Advanced Storage

vSphere 6 Data Center: Configure Advanced Storage چهارمین دوره از مجموعه آموزشی VMware vSphere 6 موسسه پلورال سایت است که نحوه پیکربندی پیشرفته ذخیره سازی در شبکه را که یکی از اصلی ترین موضوعات آزمون VCP6-DCV می باشد را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Pluralsight vSphere 6 Data Center: Configure Advanced Networking

vSphere 6 Data Center: Configure Advanced Networking سومین دوره از مجموعه آموزشی VMware vSphere 6 موسسه پلورال سایت است که نحوه پیکربندی پیشرفته شبکه را با استفاده از vSphere 6 به شما آموزش داده و شما را برای آزمون VCP6-DCV آماده می کند.