RHCE Cert Prep: Mail Systems using Postfix یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که شما را برای آزمون گواهینامه RHCE آماده و در مورد سیستم های پستی با استفاده از Postfix بحث می کند. یک سوم از تمام سرورهای پست الکترونیکی روی Postfix اجرا می شوند. اگر یک مدیر لینوکس هستید باید در مورد راه اندازی، […]

دانلود دوره آموزشی Lynda RHCE Cert Prep: Kernel Tuning and Remote Logging RHCE Cert Prep: Kernel Tuning and Remote Logging یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که دو موضوع مهم آزمون RHCE یعنی تنظیم کرنل لینوکس برای بهینه سازی عملکرد و ورود به سیستم از راه دور را به طور کامل به شما […]

دانلود دوره آموزشی Linux: Kernels and Logging for System Administration

Linux: Kernels and Logging for System Administration یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت کرنل لینوکس روی CentOS 7، مدیریت بارگزار بوت GRUB، راه انداز سیستم و ورود به سیستم را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Cert Prep: Red Hat Certified System Administrator (EX200)

Cert Prep: Red Hat Certified System Administrator (EX200) یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که موضوعات مربوط به مدیریت خدمات شبکه و اینترنت، مدیریت کرنل و سیستم پیشگیری از نفوذ را آموزش داده و شما را برای آزمون Red Had (EX200) آماده می کند.

دانلود دوره آموزشی Linux: Package Management for CentOS

Linux: Package Management for CentOS یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت بسته های نرم افزاری لینوکس با استفاده از RPM و Yum را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Linux: Shells and Processes

Linux: Shells and Processes یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که شِل ها و فرایندهای سیستم را برای سریع تر و موثرتر کار کردن با سیستم عامل لینوکس به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Linux: User and Group Management

Linux: User and Group Management یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت گروه ها و کاربران را با استفاده از ابزارهای خط فرمان در سیستم عامل لینوکس به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Linux: System Information and Directory Structure Tools

Linux: System Information and Directory Structure Tools یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت سیستم عامل لینوکس و استفاده از ابزارهای ویرایش متن و خط فرمان این سیستم عامل را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Linux: Files and Permissions

Linux: Files and Permissions یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت فایل ها و دایرکتوری ها، ایجاد لینک ها، و تنظیم مجوزها را در CentOS 7 به طور کامل آموزش می دهد.