دانلود فیلم آموزشی Up and Running with QGIS

Up and Running with QGIS نشان میدهد که چگونه QGIS را روی کامپیوتر خود اجرا کنید و نقشه هایی با داده های برداری و شطرنجی ایجاد کنید.

دانلود فیلم آموزشی Up and Running with MapGuide Open Source

Up and Running with MapGuide Open Source نحوه ساخت یک نقشه را به سادگی آموزش میدهد. از جمله مواردی که در این دوره خواهید آموخت: نصب و پیکربندی MapGuide، بارگزاری داده ها در طیف وسیعی…

دانلود فیلم آموزشی Using SQL Server Spatial with AutoCAD Map 3D

Using SQL Server Spatial with AutoCAD Map 3D فیلم آموزشی شرکت Lynda.com چگونگی استفاده از SQL Server و ذخیره داده های مکانی در آن، و ویرایش این داده ها با استفاده از نرم افزار AutoCAD Map 3D را نشان میدهد.

دانلود فیلم آموزشی AutoCAD Map 3D Essential Training

AutoCAD Map 3D Essential Training فیلمی آموزشی از شرکت Lynda.com است که به شما نحوه استفاده از این نرم افزار قوی برای ویرایش داده های خود و چگونگی اتصال به پایگاه های داده خارجی برای کسب اطلاعات جدیدتر را آموزش می دهد.