Fundamentals of Machine Learning with scikit-learn یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد به آموزش اصول یادگیری ماشین با scikit-learn می پردازد. از آنجا که میزان داده همچنان با سرعت تقریبا غیرقابل فهم رشد می کند ، قادر به درک و پردازش داده ها به یک تمایز دهنده اصلی برای سازمان های رقابتی تبدیل می […]