Build a Serverless App with AWS Lambda – Hands On یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که به آموزش ساخت یک برنامه Serverless با استفاده از AWS Lambda می پردازد. با این دوره آموزشی مبتنی بر پروژه، در خدمات وب آمازون (AWS) غوطه ور شوید و در واقع مهارتهای بسیار ارزشمندی را در دنیای فناوری […]

Elasticsearch 5 and Elastic Stack – In Depth and Hands On یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که جستجو، تجزیه و تحلیل و تصویر سازی Big Data ها را با استفاده از Elasticsearch، Logstash، Kibana و بیشتر به شما آموزش می دهد. Frank Kane در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: نصب […]